Hành trình tự do  -  Reise in die Freiheit

1975 -1988

» Xem tiếp ...

MOAS Seenotrettung für Flüchtlinge 2016

» Xem tiếp ...

Những hình ảnh người Việt Nam vượt biển ...

» Xem tiếp ...

Thư kêu gọi quyên góp của LĐCGVN tại Đức

Những người thuyền nhân đang vượt biển ngày nay cần sự cứu trợ hơn ai hết, nên Ts. Rupert Neudeck, vị Ân Nhân của Cộng Đồng người Việt chúng ta, hợp tác chặt chẽ với một tổ chức mang tên MOAS để cứu vớt các thuyền nhân. Trong một lá thư kêu gọi do chính Ts. Neudeck gởi đến các Linh Mục Tuyên Úy Việt Nam vào tháng 8 năm 2015, ông viết : „...Tôi ước mong những công dân Đức gốc Việt một lần nữa hãy quyên góp hỗ trợ chúng tôi, vì không một người Đức nào có thể thấu hiểu được những gian nan khốn khó và hiểm nguy chết chóc trên biển cả bằng chính các bạn…“. Để thể hiện lòng biết ơn với vị Ân Nhân và với nước Đức, Liên Đoàn Công Giáo (LĐCG) và Hội Đồng Tuyên Úy (HĐTU) tại Đức đã quyết định quyên góp tiền để giúp tổ chức MOAS qua TS. Neudeck. Số tiền quyên góp sẽ được gom lại và sẽ trao tới TS. Neudeck trong dịp Đại Hội Công Giáo vào ngày 15-5-2016 tại Aschaffenburg.

» Xem tiếp...

Spendenaufruf der VVKD

In einem persönlichen Brief im August 2015 an die Seelsorger vietnamesicher Gemeinden schreibt  Dr. Rupert Neudeck: "Ich wollte meine vietnamesischen deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger wieder bitten, uns zu Hilfe zu kommen, denn Sie wissen besser als andere Deutsche, was es heißt, auf dem Meer in Seenot und in Gefahr zu ertrinken zu sein." Um die Dankbarkeit gegenüber unserem Retter und Deutschland zu zeigen, haben die Vereinigung Vietnamesischer Katholiken in Deutschland (VVKD) und die Seelsorger der vietnamesischen Gemeinden in Deutschland beschlossen eine Spendenaktion zu starten, um die Organisation MOAS über Herrn Dr. Neudeck zu unterstützen.

» Xem tiếp...